Vũ Bằng

Vũ Bằng (1913 –1984) tên thật là Vũ Đăng Bằng, sinh tại Hà Nội nhưng quê gốc ở làng Lương Ngọc, huyện Bình 

Giang, tỉnh Hải Dương.  Ông có tiếng trong làng văn làng báo kể từ thời tiền chiến. Ông sở trường về viết truyện

ngắn, tùy bút, hồi ký... Sáng tác của ông rất phong phú, đa dạng, phần nào thể hiện hoạt động rất rộng của ông trong 

lĩnh vực báo chí, xuất bản. 

 

Chia sẻ: