Tim O'Brien

Tim O'Brien (sinh 01/10/1946) là nhà văn Mỹ nổi tiếng, hiện sống cùng gia đình tại Texas. Ông từng được trao Giải thưởng Sách quốc gia của Hoa Kỳ cho tác phẩm Going after Cacciato. Tiểu thuyết In the Lake of the Woods của ông được trao giải thưởng James Fenimore Cooper dành cho truyện lịch sử hay nhất năm 1995. Các tác phẩm khác của ông gồm có Northern Lights, The Nuclear Age, July, July, Tomcat in Love, The Things They Carried (tiểu thuyết) và If I Die in a Combat Zone (hồi ký).

Chia sẻ: