Thiết Ngưng

Thiết Ngưng là một trong những cây bút nữ đáng chú ý của nền văn học đương đại Trung Quốc. Cùng với các đồng nghiệp như Trương Kháng Kháng, Vương An Ức, Trì Lợi...chị vừa viết tiểu thuyết, vừa viết truyện ngắn và đã giành được những thành công nhất định, trong đó có giải thưởng văn học danh giá của Trung Quốc: giải Mao Thuẫn.

Chia sẻ: