Thẩm Tùng Văn

Thẩm Tùng Văn sinh năm 1902, mất năm 1988 là một trong những tác giả quan trọng trong văn học Trung Quốc. Từ điển Britannica coi ông là “tiểu thuyết gia trữ tình lớn nhất của Trung Quốc hiện đại”.

Chia sẻ: