Phan Thị Vàng Anh

Phan Thị Vàng Anh, sinh năm 1966, là con gái của nhà thơ Chế Lan Viên và nhà văn Vũ Thị Thường. Kế thừa hai dòng máu đó, Phan Thị Vàng Anh vừa là một cây văn sắc sảo, vừa là giọng thơ đậm đà.
Các tác phẩm chính của Phan Thị Vàng Anh là: Khi người ta trẻ (tập truyện 1993), Ở nhà (truyện vừa, 1994), Hội chợ (tập truyện, 1995), Nhân trường hợp chị thỏ bông (tản văn dưới bút danh Thảo Hảo), Gửi VB (tập thơ, 2006).
 
 

Chia sẻ: