Nguyễn Văn Uẩn

Nhà giáo, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn (1912-1991) sinh tại làng Thượng Cốc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
 
Bộ sách Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX là tâm huyết được ông ấp ủ và chuẩn bị trong suốt cuộc đời dạy và nghiên cứu lịch sử, nhưng mãi đến khi về hưu năm 1975 mới có điều kiện thực hiện. Ròng rã nhiều năm liền lao động vất vả và nghiêm túc với tất cả nhiệt tâm của một nhà nghiên cứu đích thực, đến năm 1985 bản thảo bộ sách mới hoàn thành và xuất bản lần đầu năm 1995. Năm 1996, bộ sách đã được trao tặng Giải thưởng Thăng Long.
 
Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX từ lâu đã được coi như một bộ  "Hà Nội sử" mà bất kỳ ai muốn hiểu về Hà Nội đều phải đọc.

Chia sẻ: