Nguyễn Tuân

Nguyễn Tuân (1910 - 1987) quê ở xã Nhân Mục (tên nôm là Mọc), thôn Thượng Đình, nay thuộc phường Nhân 

Chính, quận Thanh XuânHà Nội. Ông là nhà văn nổi tiếng ngay từ trước 1945, và được coi là một bậc thầy trong 

việc sáng tạo và sử dụng tiếng Việt. Ông đã thử bút qua nhiều thể loại văn học khác nhau và thể loại nào cũng có 

những thành công đáng kể.

 
Một số tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Tuân:
Vang bóng một thời (tập truyện ngắn, 1940)
- Thiếu quê hương (tự truyện, 1940)
- Chiếc lư đồng mắt cua (tự truyện, 1941)
- Tàn đèn dầu lạc (phóng sự, 1941)
- Tóc chị Hoài (tiểu thuyết, 1943)
- Chùa Đàn (tiểu thuyết, 1946)
- Tùy bút Sông Đà (1960)
- Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi (bút ký, 1972)
 
 

Chia sẻ: