Nguyễn Thúy Hằng

Sinh năm 1978. Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ Thuật tại Tp HCM.
Sách đã xuất bản:
 
- Bộ sách "Thời hôm nay, khoái cảm  và điên rồ hợp lý" - 2006. NXB Trẻ - Nhà sách Kiến Thức, Hà Nội.
 
- Tuyển tập truyện ngắn và thơ "Bởi từ lâu chúng ta không thể ngủ" - 2008. NXB Văn học - Nhà sách Kiến Thức, Hà Nội.

Chia sẻ: