Nguyễn Thị Kim Hòa

Nguyễn Thị Kim Hòa sinh năm 1984 tại Ninh Thuận
Các giải thưởng:
Giải Nhất cuộc thi Truyện ngắn Văn nghệ Quân đội 2013-2014
Giải Nhất cuộc Vận động sáng tác văn học thiếu nhi Việt Nam Đan Mạch 2013-2015
 

Chia sẻ: