Nguyễn Phan Hách

Nhà thơ Nguyễn Phan Hách sinh năm 1944, tại Thuận Thành, Bắc Ninh. Ông viết cả truyện ngắn, tiểu thuyết, nhưng đặc biệt nổi tiếng với thơ. Phong thánh là tuyển tập những truyện ngắn thành công nhất của ông.
Các tập thơ đã xuất bản: Người quen của em (1981), Gương mặt (1997), Vườn hoa cổng ô (1974), Tổ chim sẻ (1978), Sau những cách xa (1984), Quà tặng của thiên nhiên (1985), Khớp ngựa ô (1987), Vị đắng trên môi (1988), Hoa hoàng lan (1995), Tan mây (1983), Mê cung (1990), Người đàn bà buồn (1994), Tình đùa (1996).

Chia sẻ: