Nguyễn Huy Thiệp

Nguyễn Huy Thiệp (1950) là một trong những chân dung văn chương đương đại nổi bật nhất. Ông viết truyện ngắn, kịch, tiểu luận, trong đó thành công nhất là truyện ngắn, hiện đã được dịch và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới. Viết kịch bản chèo là thể nghiệm mới của ông, được công bố lần đầu tiên.

Chia sẻ: