Ngọc Bảo An

Ngọc Bảo An: Sinh năm 1978 tại Vinh, Nghệ An. Cử nhân khoa Ngữ Văn Đại học Sư Phạm Hà Nội, 2001. Thạc sĩ chuyên ngành Truyền thông tại Đại học Tự do Bruxelles, 2010. Hiện là Nghiên cứu sinh ngành Truyền thông Đại chúng tại Đại học Paris XII, Pháp. Các bút danh: Ngọc Bảo An, Hoàng Đan, Hồ Thị Hòa
  •  
 

Chia sẻ: