Minh Thi

Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Truyền thông Toàn cầu tại Đại học Westminster, London nhờ học bổng Chevening của Bộ Ngoại giao Anh. Nhiều năm làm báo và dịch sách, gần đây tham gia giảng dạy về văn hóa và truyền thông, hiện làm công việc nghiên cứu văn hóa. Giành học bổng tiến sĩ toàn phần của Đại học Victoria Wellington, New Zealand. Yêu thích du lịch và tìm hiểu văn hóa, từng đặt chân đến gần 30 quốc gia trên thế giới. Trang cá nhân: http://minhthi.net
  •  
 

Chia sẻ: