Michael Pollan

Michael Pollan sinh ngày 6/2/1955 tại Long Island, tiểu bang New York, trong một gia đình Do Thái; tốt nghiệp cử nhân Anh ngữ tại Đại học Bennington năm 1977, nhận bằng thạc sĩ ngôn ngữ Anh của Đại học Columbia năm 1981. Tác phẩm Nào tối nay ăn gì? lọt vào tốp năm cuốn sách phi hư cấu hay nhất năm 2006 do tạp chí The New York Times bình chọn; là cuốn sách hay nhất viết về đề tài thực phẩm năm 2007 do Quỹ James Beard bình chọn.
  •  
 

Chia sẻ: