Michael F.Patton & Kevin Cannon

Michael F. Patton: Giáo sư triết học, kiêm giám đốc chương trình về triết học và tôn giáo tại Đại học Montevallo, Alabama, Hoa Kỳ.
Kevin Cannon: Họa sĩ minh họa từng nhận nhiều giải thưởng, cũng là đồng sáng lập Big Time Attic, một studio chuyên về biếm họa. Ông cùng cộng sự đã thực hiện rất nhiều dự án về minh họa và biếm họa.
  •  
 

Chia sẻ: