Laura Kinsale

Laura Kinsale là tiểu thuyết gia người Mỹ, nổi tiếng với những tác phẩm lãng mạn lịch sử.
Bà tốt nghiệp khoa Địa chất trường Đại học Texas và công tác chuyên ngành sáu năm rồi quyết định chuyển sang viết văn. Laura Kinsale nhiều lần nhận được đề cử của Hiệp hội Nhà văn Lãng mạn Mỹ và cũng từng giành được giải thưởng cao quý này.
 
Các tác phẩm đoạt giải: The Prince of Midnight; Shadowheart: giải Rita cho Tiểu thuyết Lãng mạn Lịch sử hay nhất.
 

Chia sẻ: