Lão Phạm

Tên thật là Phạm Trung Tuyến, sinh năm 1973.
Nhà báo, nhà bình luận tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Chia sẻ: