Grady Klein & Tiến sĩ Alan Dabney

Alan Dabney là giảng viên Thống kê học tại đại học A&M Texs. Ông nghiên cứu trong lĩnh vực phân tích dữ liệu lớn. Alan từng được nhận giải thưởng kép về những ý tưởng sáng tạo trong ngành sư phạm. Grady Klein là họa sĩ biếm họa, hoạt họa, và nhà thiết kế đồ họa, sống tại Princeton, Hoa Kỳ. Ông là đồng tác giả với Yoram Bauman trong hai cuốn sách Làm quen với Kinh tế học qua biếm họa và một số tác phẩm khác. Ông từng được nhận giải thưởng về hoạt họa.
  •  
 

Chia sẻ: