Gong Ji Young

Gong Ji Young là nữ nhà văn nổi tiếng của Hàn Quốc, tác giả của nhiều cuốn sách 
best-seller. Bà sinh năm 1963 ở Seoul, tốt nghiệp khoa Tiếng Anh trường đại học Yonsei, bắt đầu sự nghiệp sáng 
tác văn học từ năm 1988, với truyện ngắn Bình minh đăng trên Tác phẩm và Phê bình số mùa thu.
 
Các tác phẩm tiêu biểu: Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ; Go Alone Like a Rhino Horn; My Sister 
Bongsoon; Our Happy Time; I Was Alone Like a Raindrop… Trong đó Our Happy Time từng được dựng thành 
phim điện ảnh tạo nên cơn sốt ở Hàn Quốc.
 
Các giải thưởng đã đạt được:
- Năm 2001, giải Văn học Hàn Quốc thế kỷ 21 lần thứ 7 cho tác phẩm Who We Are, Where We Are From, Where 
We Are Going?
- Năm 2001, giải Văn học Tiểu thuyết lần thứ 27 từ Hiệp hội Nhà văn Hàn Quốc.
- Năm 2004, giải Văn học Oh Young-soo lần thứ 12.
- Năm 2011, giải Văn học Yi Sang cho tác phẩm Wander the Alleyways Barefoot.
 

Chia sẻ: