Duncan Clark

Duncan Clark, cựu thành viên quỹ đầu tư Morgan Stanley, thông thạo tiếng Quan Thoại, sống và làm việc ở Trung Quốc hơn hai mươi năm. Ông là người đứng đầu và thành lập BDA China tại Bắc Kinh năm 1994, một công ty tư vấn đầu tư hiện có hơn một trăm chuyên gia. Là một chuyên gia về lĩnh vực Internet ở Trung Quốc, Clark là Học giả Khách mời tại Đại học Stanford, nơi ông đã chào đón Jack Ma với tư cách là diễn giả chính, cùng với các lãnh đạo của những công ty Internet Trung Quốc khác như Baidu, Sina và Tencent.
 

Chia sẻ: