Don DeLillo

Don DeLillo sinh năm 1936 tại Bronx, New York, và học tại Đại học Fordham. Ông là tác giả của 15 tiểu thuyết, trong đó có Tạp âm trắng (1985; giải National Book), Libra (1988; giải Irish Times-hex Lingus International Fiction Prize), và Mao II (1991; giải PEN/Faulkner). Các tiểu thuyết khác của ông là Americana (1971), End Zone (1972), Running Dog (1978), và The Names (1982), Underworld (1997), Nghệ sĩ hình thể (2001), Cosmopolis (2003) và Falling Man (2007). Tác phẩm của ông viết về nhiều chủ đề đa dạng như truyền hình, chiến tranh hạt nhân, thể thao, những phức tạp của ngôn ngữ, nghệ thuật trình diễn, chiến tranh lạnh, toán học, sự xuất hiện của thời đại kỹ thuật số, chính trị, kinh tế, chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Don DeLillo là thành viên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Văn học Mỹ.
 

Chia sẻ: