Đỗ Hoàng Diệu

Đỗ Hoàng Diệu Sinh năm 1976 tại Thanh Hóa Hiện định cư tại Hoa Kỳ Tác giả của Bóng đè (tập truyện ngắn, 2005)
  •  
 

Chia sẻ: