Đỗ Chu

Đỗ Chu tên thật là Chu Bá Bình, sinh năm 1944 tại Bắc Giang. 18 tuổi đã bắt đầu cầm bút, Đỗ Chu sớm có tên tuổi trên văn đàn như một cây viết truyện ngắn và tùy bút. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá: Giải thưởng Văn học Nhà nước 2001, Giải thưởng Văn học Đông Nam Á 2004, Giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam 2005.

Chia sẻ: