Đặng Ngọc Khoa, Lê Thành Giai, Danny L.Jacks

Đặng Ngọc Khoa: Hiện đang là phóng viên của báo điện tử Thanh niên
Lê Thành Giai: Từng là thông dịch viên thuộc Lữ đoàn 11 của Sư đoàn Americal, đóng tại Chu Lai, Quảng Nam. Hiện nay ông đang sống tại Mỹ. 
Danny L.Jacks: Từng là toán trưởng toán viễn thám Orengon của Lữ đoàn 11, là người truy đuổi Thùy Trâm suốt năm 1969. Hiện nay ông đang sống tại Rison, Arkansas, Mỹ. 

Chia sẻ: