Boris A. Kordemsky

Boris A. Kordemsky (1907-1999), một giáo viên toán người Nga và gần như là tác giả bán chạy nhất về các bài toán vui trong lịch sử thế giới. Riêng cuốn Những bài toán đố Matxcơva của ông đã bán được hơn một triệu bản tiếng Nga, và sau đó được dịch sang nhiều thứ tiếng. Bằng việc khuấy động hàng triệu người về các vấn đề toán học trong năm thập kỷ, ông đã gây ảnh hưởng tới nhiều thế hệ yêu toán học cả trong và ngoài nước. Ông là giáo viên dạy toán ở các trường trung học, đại học và học viện quân sự ở Matxcơva. Ông còn là người phụ trách chuyên mục toán học giải trí trên tạp chí Mathematics in School rất thu hút và hữu ích cả giáo viên lẫn học sinh. Các bài toán đố cũng như những ô chữ vui của ông xuất hiện trên các tạp chí nổi tiếng như: Science and Life, Quantum và Young Technician.

Chia sẻ: