Alex Gino

Alex Gino sinh năm 1977 tại Staten Island, New York, Mỹ và hiện đang sinh sống ở Oakland, California. Ngài tốt nghiệp Đại học Pennsylvania chuyên ngành Giáo dục Tiểu học và đã tham gia giảng dạy một thời gian ngắn trước khi bắt đầu viết lách. Alex đã tham gia tích cực vào các phong trào dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới trong suốt 20 năm qua. Năm 2003, ngài đặt bút viết cuốn sách đầu tiên của mình và hiện đã nghỉ việc để tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp viết lách.
  •  
 

Chia sẻ: