Truyện Thúy Kiều

Tác giả: 

Nhà xuất bản liên kết: 

Thế giới

Số trang: 

235

Kích thước: 

14 x 20.5 cm

Giá bìa: 

50 000 VND

Ngày phát hành: 

19-11-2015
Sơ lược về tác phẩm
 
Buồn trông cửa bể gần hôm, 
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
Buồn trông ngọn nước mới sa, 
Hoa trôi man mác, biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ dầu dầu
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh,
Buồn trông gió cuốn mặt duyềnh,
Ầm ầm tiếng sáng kêu quanh ghế ngồi...
 
"Truyện Kiều còn, tiếng ta còn;
Tiếng ta còn, nước ta còn."
_ Phạm Quỳnh
 
 Ấn bản do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo
 

Đánh giá của bạn đọc: 

Trung bình: (2 phiếu)

Chia sẻ: