Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ

Tác giả: 

Nhà xuất bản liên kết: 

Thế giới

Số trang: 

151

Kích thước: 

7 x 25 cm

Giá bìa: 

125 000 VND

Ngày phát hành: 

28-11-2017
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ - Chốn thiêng nơi cõi thực là một ấn phẩm đặc biệt, bởi mặc dù ra đời sau rất nhiều cuốn sách khác viết về Tín ngưỡng, nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên có một cuốn sách được kết tinh từ tâm huyết, trí tuệ của một nhóm tác giả gồm nhiều nhà nghiên cứu, nhiều đồng đền, thanh đồng, cung văn nổi tiếng. Trong số họ, có những người đã dành cả cuộc đời “nhất tâm phụng sự Tiên Thánh”, với mong mỏi duy nhất là góp phần bảo tồn, trao truyền và phát huy những giá trị văn hóa Tín ngưỡng cho các thế hệ kế tục.
 
Với nội dung được cấu trúc rõ ràng, luận giải khá tường minh về hệ thống thần điện - các vị thánh trong Tín ngưỡng, kèm chỉ dẫn chi tiết về các đền, phủ quan trọng cũng như thông tin cơ bản về các nghi lễ thực hành Tín ngưỡng vốn đang có nhiều biểu hiện bị mai một hoặc bị biến dạng, Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ - Chốn thiêng nơi cõi thực là cuốn sách thực sự cần thiết đối với những ai đã, đang và sẽ quan tâm, tìm hiểu về Tín ngưỡng, cũng như đối với các đệ tử Tín ngưỡng.
 

Đánh giá của bạn đọc: 

Trung bình: (1 phiếu)

Chia sẻ: