Thi vương Tương Tây

Tác giả: 

Dịch giả: 

Nguyễn Thanh Tân

Nhà xuất bản liên kết: 

Văn Học

Số trang: 

532

Kích thước: 

14 x 20,5 cm

Giá bìa: 

118 000 VND
Sơ lược về tác phẩm
 
PHẦN II: TIẾP TỤC BỘ KỲ THƯ VỀ NGHỀ TRỘM MỘ, MỘT SIÊU PHẨM KẾT HỢP DA VINCI CODETOMB RAIDER ĐÃ THỐNG TRỊ BẢNG XẾP HẠNG SÁCH TRUNG QUỐC NHIỀU NĂM QUA.
 
Đi tìm nội đơn cứu Đa Linh khỏi thuật Giáng Đầu, bọn Hồ Bát Nhất lần theo manh mối,  tới lão Trần mù, nghe lão kể lại sự tích Xả Lĩnh Ban Sơn năm xưa hợp sức trộm mộ Bình Sơn.
 
Lần đầu tiên, thủ thuật trộm mộ, khí giới độc môn, bí thuật chân truyền của hai phái Ban Sơn Xả Lĩnh được tiết lộ. Nào thang rết trèo vực sâu khều xác chết, Xuyên Sơn Quật Tử Giáp đào núi xuyên hầm, Khôi Tinh Thích Đẩu đương đầu cương thi, Bác Long trận đối phó quái vật…, tất cả liệu có đủ giúp các bậc tiền bối nghề đổ đấu vượt qua trùng trùng hiểm nguy mỗi lúc một nằm ngoài sức tưởng tượng?
 
Bí mật nào chờ đợi họ chốn đơn cung điện các ẩn trong lòng núi thâm u? Và trên hết, phải chăng tồn tại một mối dây liên kết những bí mật ấy với các trải nghiệm phiêu lưu trước giờ của nhóm Mô Kim hiệu úy?
 
 
 
 

Đánh giá của bạn đọc: 

Trung bình: (65 phiếu)

Chia sẻ: