Romeo và Juliet

Tác giả: 

Dịch giả: 

Đặng Thế Bính

Nhà xuất bản liên kết: 

Hội Nhà văn

Số trang: 

160

Kích thước: 

14 x 20.5 cm

Giá bìa: 

49 000 VND

Ngày phát hành: 

06-10-2016
Sơ lược về tác phẩm
 
“Ngày xưa, ở thành Verona tươi đẹp,
Có hai nhà thuộc dòng thế phiệt trâm anh
Mối thù xưa bỗng gây cảnh bất bình
Máu lương thiện, tay người lành nhuộm đỏ.
Số phận éo le, thâm thù hai họ
Lại khéo xui sinh hạ đôi tình nhân,
Mối tình ai thê thảm muôn phần
Chôn cừu hận, chỉ còn đành một thác.
Tình lứa đôi thảm thương tan nát
Trên xác con cha mẹ mới quên thù.
Chuyện thương tâm, trình diễn đôi giờ,
Xin quý vị kiên tâm chiếu cố
Sức mọn tài hèn, chúng tôi xin gắng trổ.”
- Hồi I, Tự ngôn
 

Đánh giá của bạn đọc: 

Chưa có đánh giá nào

Chia sẻ: