Quan và lại ở miền Bắc Việt Nam

Tác giả: 

Dịch giả: 

Đào Hùng, Nguyễn Văn Sự

Nhà xuất bản liên kết: 

Tri Thức

Số trang: 

468

Kích thước: 

15 x 24 cm

Giá bìa: 

153 000 VND

Ngày phát hành: 

14-05-2018

Đánh giá của bạn đọc: 

Trung bình: (1 phiếu)

Chia sẻ: