Những tháng năm rực rỡ

Tác giả: 

Dịch giả: 

Nghiêm Thị Thu Hương

Nhà xuất bản liên kết: 

Hà Nội

Số trang: 

340

Kích thước: 

14 x 20.5 cm

Giá bìa: 

96 000 VND

Ngày phát hành: 

29-11-2016

Đánh giá của bạn đọc: 

Trung bình: (7 phiếu)

Chia sẻ: