Nhật ký Anne Frank

Tác giả: 

Dịch giả: 

Tạ Huyền

Nhà xuất bản liên kết: 

Thế Giới

Số trang: 

439

Kích thước: 

14 x 20.5 cm

Giá bìa: 

89 000 VND

Ngày phát hành: 

16-12-2016

Đánh giá của bạn đọc: 

Trung bình: (4 phiếu)

Chia sẻ: