Mười hai bến nước

Tác giả: 

Nhà xuất bản liên kết: 

Hội Nhà văn

Số trang: 

65

Kích thước: 

18 x 22.5 cm

Giá bìa: 

49 000 VND

Ngày phát hành: 

13-04-2016

Đánh giá của bạn đọc: 

Chưa có đánh giá nào

Chia sẻ: