Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX

Tác giả: 

Nhà xuất bản liên kết: 

Thế giới

Số trang: 

642

Kích thước: 

17 x 25 cm

Giá bìa: 

180 000 VND

Ngày phát hành: 

25-08-2014
Sơ lược về tác phẩm
Tác phẩm Lịch sử Việt Nam, từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX này là sự kết hợp của hai chuyên khảo mang tính 
kinh điển về lịch sử và văn hóa Việt Nam của Giáo sư Lê Thành Khôi, người thuộc về số ít các sử gia Việt đương 
đại quan trọng nhất. Đó là cuốn Le Viêt-Nam, Histoire et Civilisation (Việt Nam, Lịch sử và Văn minh, Nxb Minuit, 
Paris, 1955) và Histoire du Viêt Nam, des origines à 1858 (Lịch sử Việt Nam, từ nguồn gốc đến năm 1858, 
Nxb Sud-Est Asie, Paris, 1982). Công trình từ lâu đã được các nhà Việt Nam coi như sách tham khảo căn bản 
khi nghiên cứu về lịch sử Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tác phẩm được coi như kiệt tác sử học này được xuất bản
bằng tiếng Việt.
 
“Cũng như nhiều người nghiên cứu Việt Nam, tôi đã sử dụng, trong gần ba mươi năm, quyển Le Việt Nam, 
Histoire et civilisation của Lê Thành Khôi do Editionds de Minuit xuất bản năm 1955. Nhưng sau đó tôi gần như 
hoàn toàn lệ thuộc vào kiệt tác của anh mà nhiều người đã ca ngợi: L’Histoire du Việt-Nam des origines à 1858, 
do Sud-Est Asie xuất bản năm 1982.” 
― Georges Condominas, nhà dân tộc học Pháp 
 
Nhận định
“Giáo sư Lê Thành Khôi là một nhà sử học, một học giả uyên bác trên nhiều lĩnh vực, một nhà văn hoá lớn của đất 
nước.”
― Giáo sư Phan Huy Lê
 

Đánh giá của bạn đọc: 

Trung bình: (27 phiếu)

Chia sẻ: