Lịch sử thế giới qua 100 loại vũ khí

Tác giả: 

Dịch giả: 

Trần Hạnh - Võ Hằng

Nhà xuất bản liên kết: 

Thế Giới

Số trang: 

385

Kích thước: 

20.5 x 25.5

Giá bìa: 

350 000 VND

Đánh giá của bạn đọc: 

Trung bình: (3 phiếu)

Chia sẻ: