Đứa con hoàng kim

Tác giả: 

Dịch giả: 

Trần Nguyên

Nhà xuất bản liên kết: 

NXB Hà Nội

Số trang: 

556

Kích thước: 

14 x 24

Giá bìa: 

168 000 VND

Ngày phát hành: 

04-07-2018

Đánh giá của bạn đọc: 

Trung bình: (3 phiếu)

Chia sẻ: