Sách đoạt giải

 • Ngày phát hành:
  Thứ tư, Tháng 3 29, 2017
  Tác giả: Nakamura Fuminori
  Dịch giả: Nguyễn Thị Ái Tiên
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 156
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: Thứ tư, Tháng 3 29, 2017
 • Ngày phát hành:
  Thứ bảy, Tháng 10 8, 2016
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 176
  Kích thước: 17 x 25 cm
  Ngày phát hành: Thứ bảy, Tháng 10 8, 2016
 • Ngày phát hành:
  Thứ năm, Tháng 9 1, 2016
  Tác giả: Pierre Lemaitre
  Dịch giả: Nguyễn Duy Bình
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 125 VND
  Số trang: 446
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: Thứ năm, Tháng 9 1, 2016
 • Ngày phát hành:
  Thứ ba, Tháng 8 2, 2016
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 600.000 VND
  Số trang: 1 584
  Kích thước: 17 x 25 cm
  Ngày phát hành: Thứ ba, Tháng 8 2, 2016
 • Ngày phát hành:
  Chủ nhật, Tháng 1 24, 2016
  Tác giả: Doris May Lessing
  Dịch giả: Lê Khánh Toàn
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 156.000 VND
  Số trang: 667
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: Chủ nhật, Tháng 1 24, 2016
 • Ngày phát hành:
  Dịch giả: Tiết Hùng Thái
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 272
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành:
 • Ngày phát hành:
  Dịch giả: Châu Diên
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 40.000 VND
  Số trang: 140
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Ngày phát hành:
  Tác giả: Thuận
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 276
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Ngày phát hành:
  Tác giả: Kristin Cashore
  Dịch giả: Minh Thi
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 544
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Ngày phát hành:
  Tác giả: Jill Mansell
  Dịch giả: Phạm Lê Diệu Linh
  NXB liên kết: Phụ Nữ
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 396
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Ngày phát hành:
  Tác giả: Julian Barnes
  Dịch giả: Nghiêm Quỳnh Trang
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 252
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Ngày phát hành:
  Tác giả: Lee Child
  Dịch giả: Trần Quý Dương
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 118.000 VND
  Số trang: 516
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành: