Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Sophia Amoruso
  Dịch giả: Lưu Thùy Hương
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 228
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Bùi Hiển
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 48.000 VND
  Số trang: 140
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Costica Bradatan
  Dịch giả: Trần Ngọc Hiếu
  NXB liên kết: Tri Thức
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 424
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Macchiato
  Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 348
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-04-2017
 • Tác giả: Jandy Nelson
  Dịch giả: Vũ Thu Hương
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 476
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-04-2017
 • Tác giả: Lu
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 168
  Kích thước: 15 x 20 cm
  Ngày phát hành: 01-04-2017

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.