Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Dịch giả: Đỗ Trọng Quang
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 318
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 14-12-2016
 • Tác giả: Patrick Ness
  Dịch giả: Vũ Thu Hương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang:
  Kích thước: 15.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-12-2016
 • Tác giả: Jason Gay
  Dịch giả: Ninh Nguyễn
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang:
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 13-12-2016
 • Tác giả: Nhiều tác giả
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 45.000 VND
  Số trang: 63
  Kích thước: 20 x 20 cm
  Ngày phát hành: 09-12-2016
 • Tác giả: Kahlil Gibran
  Dịch giả: Châu Diên
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 162
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 08-12-2016
 • Tác giả: Nhain.vn
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 58.000 VND
  Số trang: 135
  Kích thước: 15.5 x 21 cm
  Ngày phát hành: 08-12-2016

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.