Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Dịch giả: Phạm Quốc Hưng
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 112
  Kích thước: 15.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: Malcolm Croft
  Dịch giả: Dương Bình Minh
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 112
  Kích thước: 15.5 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: Elizabeth Gilbert
  Dịch giả: Trần Trương Phúc Hạnh
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 300
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 06-04-2017
 • Tác giả: Vũ Bằng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 380
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: Martin Amis
  Dịch giả: Miel G
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 136.000 VND
  Số trang: 496
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017
 • Tác giả: John Updike
  Dịch giả: Huỳnh Kim Oanh & Phạm Viêm Phương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 408
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 05-04-2017

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.