Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Dịch giả:
  NXB liên kết: NXB Lao động
  Giá bìa: 77.000 VND
  Số trang: 260
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 14-06-2018
 • Tác giả: André Maurois
  Dịch giả: Mặc Đỗ
  NXB liên kết: NXB Văn học
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 312
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 13-06-2018
 • Tác giả: Voltaire
  Dịch giả: Lê Tư Lành
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 299
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 13-06-2018
 • Tác giả: Huỳnh Mai Liên
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 92
  Kích thước: 15 x 21 cm
  Ngày phát hành: 12-06-2018
 • Tác giả: David Walliams
  Dịch giả: Snorlax
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 428
  Kích thước: 14 x 20.5
  Ngày phát hành: 06-06-2018
 • Dịch giả: Vương Minh Thu
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 135.000 VND
  Số trang: 238
  Kích thước: 16 x 23.5
  Ngày phát hành: 30-05-2018

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.