Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Tạ Duy Anh
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 275
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-12-2016
 • Tác giả: Karel Capek
  Dịch giả: Phạm Công Tú
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-12-2016
 • Tác giả: Lane Smith
  Dịch giả: Mô Chi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 50.000 VND
  Số trang: 32
  Kích thước: 20 x 25 cm
  Ngày phát hành: 19-12-2016
 • Tác giả: Anne Frank
  Dịch giả: Tạ Huyền
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 89.000 VND
  Số trang: 439
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 16-12-2016
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 89.000 VND
  Số trang: 352
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 16-12-2016
 • Tác giả: Nhiều tác giả
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 190
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 14-12-2016

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.