Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Dịch giả: Võ Kim Nga
  NXB liên kết: Tri Thức
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 393
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-01-2017
 • Dịch giả: Nhật Minh - Ngọc Diệp - Minh Hiếu
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 489
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 11-01-2017
 • Tác giả: Machiko Kyo
  Dịch giả: Bút Chì Gỗ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 157
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-01-2017
 • Tác giả: Machiko Kyo
  Dịch giả: Bút Chì Gỗ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 160
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-01-2017
 • Tác giả: Aiko Shibata
  Dịch giả: Nguyễn Thanh Vân
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 158
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 26-12-2016
 • Tác giả: Lê Hồng Lâm
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 292
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 26-12-2016

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.