Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Lisa Kleypas
  Dịch giả: Như Lôi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 105.000 VND
  Số trang: 405
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-08-2017
 • Tác giả: Đãng Khấu
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 97.000 VND
  Số trang: 304
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-08-2017
 • Tác giả: Agnés Ledig
  Dịch giả: Phúc Chi Nhi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 96.000 VND
  Số trang: 355
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-08-2017
 • Tác giả: Kim Jung - Hyuk
  Dịch giả: Liên Hương
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 424
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-08-2017
 • Tác giả: Maxime Chattam
  Dịch giả: Trương Quỳnh Hoa
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 446
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 19-08-2017
 • Tác giả: Janet Foxley
  Dịch giả: Lê Hưng
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 180
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 18-08-2017

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.