Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Lượng Lượng
  Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 114.000 VND
  Số trang: 454
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-09-2017
 • Tác giả: Toshifumi Suzuki
  Dịch giả: Đỗ Minh Toàn
  NXB liên kết: Tri thức
  Giá bìa: 93.000 VND
  Số trang: 305
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 25-09-2017
 • Tác giả: Barbara Coloroso
  Dịch giả: Đỗ Liên Hương
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 425
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 25-09-2017
 • Tác giả: Andrea Portes
  Dịch giả: Nguyễn Đức Hiếu - Lưu Thùy Hương
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 250
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-09-2017
 • Tác giả: Maxime Chattam
  Dịch giả: Doãn Hoàng Lan
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 372
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 23-09-2017
 • Tác giả: Jennifer Niven
  Dịch giả: Nguyễn Thùy Dung
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 109.000 VND
  Số trang: 434
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 23-09-2017

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.