Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Trần Dần
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 169.000 VND
  Số trang: 368
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 05-05-2017
 • Tác giả: Higashino Keigo
  Dịch giả: Uyên Thiểm - Trương Thùy Lan
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 468
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 30-04-2017
 • Tác giả: Samuel Bjork
  Dịch giả: Nguyễn Thanh Châu
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 444
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành: 24-04-2017
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 67.000 VND
  Số trang: 212
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 17-04-2017
 • Tác giả: Giulia Enders
  Dịch giả: Nguyễn Ngọc Tú
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 352
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 10-04-2017
 • Tác giả: Yagisawa Satoshi
  Dịch giả: Trần Quỳnh Anh
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 118
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 10-04-2017

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.