Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Pierce Brown
  Dịch giả: Trần Nguyên
  NXB liên kết: NXB Hà Nội
  Giá bìa: 168.000 VND
  Số trang: 556
  Kích thước: 14 x 24
  Ngày phát hành: 04-07-2018
 • Tác giả: Ian Rankin
  Dịch giả: Trinh Xuân Thắng
  NXB liên kết: NXB Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 169.000 VND
  Số trang: 594
  Kích thước: 15 x 24
  Ngày phát hành: 04-07-2018
 • Tác giả: Noah Gordon
  Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: NXB Văn học
  Giá bìa: 228.000 VND
  Số trang: 648
  Kích thước: 17 x 25 cm
  Ngày phát hành: 04-07-2018
 • Tác giả: Ann Brashares
  Dịch giả: Trần Lam Giang - Thanh Mai
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 99.000 VND
  Số trang: 296
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-07-2018
 • Tác giả: Yong Kim
  Dịch giả: Văn Ngọc Minh Quyên
  NXB liên kết: Hà Nội
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 280
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-07-2018
 • Tác giả: Andrew Shaffer
  Dịch giả: Đỗ Tư Nghĩa
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 85.000 VND
  Số trang: 228
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 03-07-2018

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.