Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Machiko Kyo
  Dịch giả: Bút Chì Gỗ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 157
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-01-2017
 • Tác giả: Machiko Kyo
  Dịch giả: Bút Chì Gỗ
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 160
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 11-01-2017
 • Tác giả: Aiko Shibata
  Dịch giả: Nguyễn Thanh Vân
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 69.000 VND
  Số trang: 158
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 26-12-2016
 • Tác giả: Lê Hồng Lâm
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 80.000 VND
  Số trang: 292
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 26-12-2016
 • Tác giả: Tạ Duy Anh
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 72.000 VND
  Số trang: 275
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 22-12-2016
 • Tác giả: Karel Capek
  Dịch giả: Phạm Công Tú
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 340
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 19-12-2016

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.