Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Rafael Sabatini
  Dịch giả: Lê Đình Chi
  NXB liên kết: Phụ Nữ
  Giá bìa: 85.000 VND
  Số trang: 412
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: J. R. R. Tolkien
  Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Yến - Đặng Trần Việt
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 125.000 VND
  Số trang: 530
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Laura Kinsale
  Dịch giả: May
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 120.000 VND
  Số trang: 504
  Kích thước: 15,5 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả: Đỗ Huy Bình
  NXB liên kết: Thông Tấn
  Giá bìa: 105.000 VND
  Số trang: 384
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 55.000 VND
  Số trang: 208
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Kim Rang
  Dịch giả: Khánh Lan
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 416
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.