Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Đồng Hoa
  Dịch giả: HK Nguyễn
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 110.000 VND
  Số trang: 488
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 11-01-2014
 • Tác giả: Hồng Trần
  Dịch giả: Nguyễn Tú Uyên
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 416
  Kích thước: 15x24 cm
  Ngày phát hành: 11-01-2014
 • Tác giả: Bernhard Schlink
  Dịch giả: Lê Quang
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 216
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 10-01-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: NXB Tri Thức
  Giá bìa: 106.000 VND
  Số trang: 405
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 04-01-2014
 • Tác giả: Aleksandr Grin
  Dịch giả: Phạm Ngọc Thạch
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 42.000 VND
  Số trang: 136
  Kích thước: 15x23 cm
  Ngày phát hành: 30-12-2013
 • Tác giả: Mạc Ngôn
  Dịch giả: Trần Đăng Hoàng
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 46.000 VND
  Số trang: 116
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành: 30-12-2013

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.