Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Dịch giả: Đỗ Huy Bình
  NXB liên kết: Thông Tấn
  Giá bìa: 105.000 VND
  Số trang: 384
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 55.000 VND
  Số trang: 208
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Kim Rang
  Dịch giả: Khánh Lan
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 416
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: David Foenkinos
  Dịch giả: Thảo Xuân - Sơn Khê
  NXB liên kết: Lao Động
  Giá bìa: 62.000 VND
  Số trang: 232
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: David Riesman
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Tri Thức
  Giá bìa: 128.000 VND
  Số trang: 516
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Suzanne Collins
  Dịch giả: Phương Huyên - Nhiệt Xích
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 408
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.