Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Dịch giả: Trương Đắc Vỵ
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 108.000 VND
  Số trang: 564
  Kích thước: 15 x 24cm
  Ngày phát hành: 27-03-2014
 • Tác giả: Guillaume Musso
  Dịch giả: Phúc Chi Nhi
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 105.000 VND
  Số trang: 446
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 27-03-2014
 • Tác giả: Salman Rushdie
  Dịch giả: Nham Hoa
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 145.000 VND
  Số trang: 608
  Kích thước: 15 x 24cm
  Ngày phát hành: 27-03-2014
 • Dịch giả: Phạm Minh Điệp
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 68.000 VND
  Số trang: 299
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 27-03-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 98.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 15 x 24cm
  Ngày phát hành: 25-03-2014
 • Tác giả: Isaac Marion
  Dịch giả: Lê Minh Đức
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 362
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 24-03-2014

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.