Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 78.000 VND
  Số trang: 304
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 15-03-2014
 • Tác giả: Banana Yoshimoto
  Dịch giả: Uyên Thiểm
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 56.000 VND
  Số trang: 204
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành: 14-03-2014
 • Dịch giả: Lê Chu Cầu
  NXB liên kết: Thế Giới
  Giá bìa: 130.000 VND
  Số trang: 404
  Kích thước: 15 x 24cm
  Ngày phát hành: 11-03-2014
 • Tác giả: Thomas A. Bass
  Dịch giả: Đỗ Tuấn Kiệt
  NXB liên kết: Hồng Đức
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 408
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 10-03-2014
 • Tác giả: Cổ Long
  Dịch giả: Tây Phong
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 60.000 VND
  Số trang: 216
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 07-03-2014
 • Tác giả: Bernard Werber
  Dịch giả: Thi Hoa
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 140.000 VND
  Số trang: 648
  Kích thước: 15.5 x24 cm
  Ngày phát hành: 04-03-2014

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.