Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Ôn Thụy An
  Dịch giả: Đào Anh Thu
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 140.000 VND
  Số trang: 572
  Kích thước: 15 x 24cm
  Ngày phát hành: 23-05-2014
 • Tác giả: Alain de Botton
  Dịch giả: Trần Quốc Tân
  NXB liên kết: Lao động
  Giá bìa: 79.000 VND
  Số trang: 256
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 23-05-2014
 • Tác giả: Carlos Ruiz Zafón
  Dịch giả: Nghiêm Xuân Hoàng - Võ Hồng Long
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 118.000 VND
  Số trang: 524
  Kích thước: 15 x 24cm
  Ngày phát hành: 23-05-2014
 • Tác giả: Thạch Lam
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 47.000 VND
  Số trang: 184
  Kích thước: 14.5 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 22-05-2014
 • Tác giả: Vũ Bằng
  Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 212
  Kích thước: 14.5 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 22-05-2014
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 70.000 VND
  Số trang: 324
  Kích thước: 14.5 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 22-05-2014

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.