Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: David Riesman
  Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Tri Thức
  Giá bìa: 128.000 VND
  Số trang: 516
  Kích thước: 15 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Suzanne Collins
  Dịch giả: Phương Huyên - Nhiệt Xích
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 86.000 VND
  Số trang: 408
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Đồng Hoa
  Dịch giả: Đào Bạch Liên
  NXB liên kết: Phụ nữ
  Giá bìa: 115.000 VND
  Số trang: 490
  Kích thước: 15,5 x 24 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Hàn Hàn
  Dịch giả: Trần Quang Đức
  NXB liên kết: Thời Đại
  Giá bìa: 75.000 VND
  Số trang: 322
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Dịch giả: Thiên Nga
  NXB liên kết: Hội nhà văn
  Giá bìa: 52.000 VND
  Số trang: 212
  Kích thước: 13 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:
 • Tác giả: Nicholas Sparks
  Dịch giả: Khánh Linh - Nhật Minh
  NXB liên kết: Văn học
  Giá bìa: 92.000 VND
  Số trang: 484
  Kích thước: 14 x 20,5 cm
  Ngày phát hành:

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.