Chào mừng đến với Nhã Nam

Sách mới

 • Tác giả: Salman Rushdie
  Dịch giả: Nguyễn Thị Hiền Thảo
  NXB liên kết: Hội Nhà Văn
  Giá bìa: 100.000 VND
  Số trang: 396
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 25-11-2013
 • Tác giả: Lisa Kleypas
  Dịch giả: Tâm Thủy
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 90.000 VND
  Số trang: 336
  Kích thước: 14 x 20.5cm
  Ngày phát hành: 20-11-2013
 • Tác giả: Marcel Proust
  Dịch giả: Đặng Thị Hạnh, Lê Hồng Sâm, Dương Tường & Đặng Anh Đào
  NXB liên kết: Văn Học
  Giá bìa: 118.000 VND
  Số trang: 472
  Kích thước: 15x24 cm
  Ngày phát hành: 19-11-2013
 • Dịch giả:
  NXB liên kết: Thế giới
  Giá bìa: 95.000 VND
  Số trang: 176
  Kích thước: 15.5 x 21cm
  Ngày phát hành: 23-05-2013
 • Tác giả:
  Dịch giả: Như Ý
  NXB liên kết: Hội Nhà văn
  Giá bìa: 65.000 VND
  Số trang: 237
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành: 29-12-1991
 • Tác giả: Elizabeth Kolbert
  Dịch giả: Trần Trọng - Hải Minh
  NXB liên kết: Tri Thức
  Giá bìa: 129.000 VND
  Số trang: 464
  Kích thước: 14 x 20.5 cm
  Ngày phát hành:

Trang

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.